چرا ما آدم ها به آرزوهامون نمیرسیم؟

چرا به آرزوهامون نمیرسیم؟
چرا آرزوهامون فقط آرزو میمونن؟
چرا آرزوهامون فقط آرزو میمونن؟

آیا ما آدم ها میتونیم به آرزوهامون برسیم؟ حقیقت اینه که نه! چون آرزوهای ما فقط یه آرزو باقی میمونن… این موضوع یکی از مهمترین ارکان موفقیت محسوب میشه و اگه شما بتونین تفاوت آرزو و هدف رو درک کنین میتونین چراییِ اینکه به آرزوهامون نمیرسیم رو درک کنین!

توی فیلم زیر کیمیاگر اعظم توضیح میده که چرا به آرزوهامون نمیرسیم:

اگه بازم سوالی داشتی میتونی همین پائین ازم بپرسیش رفیق! 🙂