چطور کیمیاگرانه به مشکلات نگاه کنیم؟

نگاه کیمیاگرانه به کنکور
چطور کیمیاگرانه به مشکلات نگاه کنیم؟

دانش آموزی از فرزانگان اهواز به کیمیاگراعظم نامه ای نوشته و توش گفته: “من خیلی جدی اومدی درس بخونم و روزی 13 ساعت درس میخوندم و بعد تمام خانواده مون کرونا گرفتیم و از اینکه با این همه استعداد قراره پشت کنکور بمونم خیلی ناراحتم”.

به دو شکل میشه به این مشکلات نگاه کرد:

  • عمه تراپی [شبیه به عمه های پیرمون که برای پادرد قرص سردرد میدن :))] این مدل نگاه کردن همراه با قربونت برم و دورت بگردم و اینهاست اما درمانی توش نیست
  • نگاه کیمیاگرانه و علمی: توی این نوع نگاه میشه مشکل رو عمیق تر درک کرد و بعد درمانش کرد! 🙂

توی فیلم زیر کیمیاگر اعظم در مورد این دانش آموز و نحوه نگاه کیمیاگرانه به مشکلات براتون توضیح داده:

رتبه برترهایی که با وجود مشکلات رتبه شدن:

میتونین پروفایل زهرا غلامی رو با کلیک کردن در “اینجا” توی دیوار افتخارات کیمیاگرانه ببینین!

رفقا اگه بازم سوالی دارین میتونین توی کامنت ها بپرسین! 🙂