تاثیر سهمیه در امتحان نهایی چقدره؟ + سهمیه 5 و 25 ایثارگران و سهمیه جانبازی

تاثیر سهمیه در امتحان نهایی چقدره؟ + سهمیه 5 و 25 ایثارگران و سهمیه جانبازی

خیلی از شما سوال کرده بودید که تاثیر سهمیه در امتحان نهایی چقدره؟ آیا سهمیه های 5 یا 25 درصد ایثارگران یا جانبازی می‌تونه باعث ترمیم نمرات بشه؟ آیا با این سهمیه می‌شه مثل کنکور نهایی، وضعیت نهایی رو هم بهتر کرد؟ ممکنه با استفاده از سهمیه ها از ترمیم معدل امتحان نهایی صرف نظر کرد؟

تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران در نهایی چقدره؟

قطعا نه! تاثیر اون در نهایی صفره یعنی سهمیه 5 درصد یا 25 ایثارگران هیچ گونه تاثیری روی امتحانات نهایی نداره. نه تنها امسال حتی سال های قبل هم انواع مختلف سهمیه ها نهایی و نمرات دانش آموزها رو بهتر نمی‌کرد.

سهمیه 5 یا 25 درصد ایثارگران و سایر سهمیه های مثل این فقط و فقط رتبه شما رو تحت تاثیر قرار می‌دن. البته باید بدونید که تراز کنکور شما هم با سهمیه شما ارتباطی نداره.

تاثیر سهمیه جانبازی در نهایی چطوریه؟

صفر! سهمیه جانبازی هم مثل سهمیه 5 درصد ایثارگری هیچ تاثیری رو روی نمرات و تراز نهایی شما نداره. پس با این اوصاف سهمیه ها به چه دردی می‌خورن؟

سهمیه 5 یا 25 درصد ایثارگری و سهمیه جانبازی روی کنکور تاثیر داره؟

بالاتر گفتیم که تاثیر سهمیه در امتحان نهایی خصوصا سهميه جانبازی و ایثارگری روی نهایی و نمرات نهایی صفره. اما فایده این سهمیه ها چیه و کجا به کار ما میاد؟ آیا می‌شه از سهمیه ها برای بهتر شدن رتبه در کنکور استفاده کرد؟

بله به این دلیل که در واقع شما تاثیر اونها رو فقط روی رتبه خودتون می‌بینید.

به این شکل که ابتدا تراز کل شما محاسبه می‌شه. ( تراز کل شامل 50% تراز و نمرات امتحان نهایی و 50% تراز و درصدهای کنکور شما هست.) و در آخر از اون تراز یک رتبه به شما داد می‌شه که سهمیه هاتون روی اون اعمال می‌شن و بهش رتبه در سهمیه می‌گن که باید بر اساس اون انتخاب رشته کنید.